Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/4/2021

(FO) Mojzes Marek (18.08.1980)

Komárňanská 4790/49 , 94002 Nové Zámky

Spisová značka, typ konania:
30OdK/4/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
Stav konania:
23.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Mojzes Marek, Komárňanská 4790/49 , 94002 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--