Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/3/2021

(FO) Brúderová Denisa (11.03.1983)

Komárno , 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
30OdK/3/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
02.04.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
08.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.01.2021 - Vyhlásený konkurz
02.04.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Brúderová Denisa, , 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--