Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/1/2021

(FO) Biacsko Csaba (30.05.1967)

Martovce 374 , 94701 Martovce

Spisová značka, typ konania:
30OdK/1/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Marek Olekšák
Správca:
od 23.01.2021
Stav konania:
23.01.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
07.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.01.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Biacsko Csaba, Martovce 374 , 94701 Martovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--