Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/1/2021

(FO) Mucha Stanislav (13.08.1986)

Budovateľská 506, 05916 Hranovnica

Spisová značka, typ konania:
3OdK/1/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 30.08.2021
Stav konania:
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
13.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 19.01.2021
do 29.08.2021
Navrhovatelia:
Mucha Stanislav, Budovateľská 506, 05916 Hranovnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie