Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/5/2021

(FO) Gieci Juraj (06.11.1975)

Bojná 37, 95601 Bojná

Spisová značka, typ konania:
27OdK/5/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lucia Hanzlík Šuleková
Správca:
Stav konania:
09.02.2024 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.02.2024 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 29.01.2021
do 08.02.2024
Navrhovatelia:
Gieci Juraj, 37, 95601 Bojná, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--