Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/15/2021

(FO) Balážiová Dagmar (22.05.1971)

Majerníkova 3049/11 , 84105 Bratislava - Karlova Ves

Spisová značka, typ konania:
33OdK/15/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Správca:
Stav konania:
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
23.04.2021 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
10.05.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
24.05.2021 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie