Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 33OdK/16/2021

(FO) Filo Ivan (19.10.1953)

Tilgnerova 712, 84104 Bratislava-Karlova Ves

Spisová značka, typ konania:
33OdK/16/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová
Správca:
Stav konania:
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie