Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/15/2021

(FO) Erös Anton (19.07.1968)

Bratislava-Staré Mesto , 81102 Bratislava-Staré Mesto

Spisová značka, typ konania:
27OdK/15/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Erös Anton, , 81102 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko
Lehoty:
24.03.2021 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
23.04.2021 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
03.05.2021 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
10.05.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
24.05.2021 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie