Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/3/2021

(FO) Karas Ján (17.01.1984)

Lednické Rovne , 02061 Lednické Rovne

Spisová značka, typ konania:
40OdK/3/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
02.02.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Karas Ján, , 02061 Lednické Rovne, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 6 490,33 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie