Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1/2021

(FO) Eremiáš Jakub (31.01.1996)

I.Madácha 727/3 , 99001 Veľký Krtíš

Spisová značka, typ konania:
5OdK/1/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
04.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
07.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Eremiáš Jakub, I.Madácha 727/3 , 99001 Veľký Krtíš, Slovensko
Lehoty:
22.03.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
06.04.2021 Utorok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
21.04.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--