Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/18/2021

(FO) Karvaiová Alena (25.12.1993)

Sputniková 1082/33 , 82102 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
27OdK/18/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
26.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Karvaiová Alena, Sputniková 1082/33 , 82102 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie