Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/19/2021

(FO) Kernáč Stanislav (21.07.1987)

Trnavská 1941, 90001 Modra

Spisová značka, typ konania:
27OdK/19/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
od 09.03.2021
Stav konania:
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kernáč Stanislav, Trnavská 1941, 90001 Modra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie