(PO) SPENGLE Carbon, s. r. o., IČO 51142783

Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov

Spisová značka, typ konania:
27K/4/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Stav konania:
26.11.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
16.03.2021 - Začaté konkurzné konanie
28.05.2021 - Prerušené konkurzné konanie
26.11.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 28.09.2021
do 25.11.2021
Navrhovatelia:
HMC Real 2 s. r. o., IČO 47651270, Matuškova 48, 976 31 Vlkanová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie