Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/553/2020

(FO) Zahradár Marcel (14.06.1970)

Karpatské námestie 7770, 83106 Bratislava-Rača

Spisová značka, typ konania:
27OdK/553/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
10.02.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.12.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--