Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/35/2021

(FO) Feriová Anna (16.05.1970)

Ondavské Matiašovce 186 , 09401 Ondavské Matiašovce

Spisová značka, typ konania:
5OdK/35/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
19.02.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Feriová Anna, Ondavské Matiašovce 186 , 09401 Ondavské Matiašovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 14 928,40 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--