(PO) Arca Capital Slovakia, a.s., IČO 35868856

Plynárenská 7/A, 82109 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
27K/5/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
--
Stav konania:
24.02.2021 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
02.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
24.02.2021 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
"Odborové združenie železničiarov", IČO 30844371, Legionárska 27, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--