Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/41/2021

(FO) Bujňáková Darina (06.11.1974)

Čergovská 8 , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/41/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bujňáková Darina, Čergovská 8 , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie