(PO) J.S. RENTA s.r.o., IČO 46397736

Odbojárov 4619/35A, 955 01 Topoľčany

Spisová značka, typ konania:
27K/1/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
od 15.05.2021
Stav konania:
15.05.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
04.03.2021 - Začaté konkurzné konanie
15.05.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 16.03.2021
do 14.05.2021
Navrhovatelia:
Daňový úrad Topoľčany, IČO , Krušovská 89 , 95501 Topoľčany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , majetok v hodnote 374 606,84 € a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie