Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/28/2021

(FO) Bodjanský Ivor (24.11.1974)

Kežmarok , 06001 Kežmarok

Spisová značka, typ konania:
2OdK/28/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Stav konania:
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bodjanský Ivor, , 06001 Kežmarok, Slovensko
Lehoty:
12.04.2021 Pondelok
Bodjanský - lehota na prihlasovanie pohľadávok.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie