Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/24/2021

(FO) Kuriplach Blažej (15.09.1951)

Višňová 1834, 07101 Michalovce

Spisová značka, typ konania:
26OdK/24/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
20.02.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
03.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kuriplach Blažej, Višňová 1834, 07101 Michalovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie