Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/29/2021

(FO) Dunková Lenka (20.02.1984)

Jakubany 542 , 06512 Jakubany

Spisová značka, typ konania:
2OdK/29/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
02.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dunková Lenka, Jakubany 542 , 06512 Jakubany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie