Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/44/2021

(FO) Babinčák Peter (25.01.1975)

Engelsova 4640, 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/44/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 04.02.2021
do 05.09.2021
Navrhovatelia:
Babinčák Peter, Engelsova 4640, 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie