Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/24/2021

(FO) Bubák Matúš (09.11.1991)

Šalgočka 113, 92554 Šalgočka

Spisová značka, typ konania:
36OdK/24/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
od 24.02.2021
Stav konania:
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
10.03.2021 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
09.04.2021 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
19.04.2021 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
26.04.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
10.05.2021 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie