Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/25/2021

(FO) Fehér Tomáš (10.08.1969)

Dunajský Klátov 411, 93021 Dunajský Klátov

Spisová značka, typ konania:
36OdK/25/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, IČO 42499500, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
12.04.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
26.04.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
12.05.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie