Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/27/2021

(FO) Babindaiová Dana (02.04.1986)

Bruty 301, 94355 Bruty

Spisová značka, typ konania:
29OdK/27/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Babindaiová Dana, 301, 94355 Bruty, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie