Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/26/2021

(FO) Gödri František (23.02.1978)

Husiná 189, 98542 Husiná

Spisová značka, typ konania:
4OdK/26/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 17.02.2021
do 11.06.2021
Navrhovatelia:
Gödri František, 189, 98542 Husiná, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie