(PO) AMARO B, s.r.o., IČO 44025301

Súľovská 3, 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
2K/3/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 23.02.2021
Stav konania:
23.02.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
08.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
23.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
AMARO B, s.r.o., IČO 44025301, Súľovská 3, 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie