Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/44/2021

(FO) Stoklasová Jana (18.02.1982)

Weilburská 2550/13 , 06001 Kežmarok

Spisová značka, typ konania:
3OdK/44/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Stav konania:
26.02.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Stoklasová Jana, Weilburská 2550/13 , 06001 Kežmarok, Slovensko
Lehoty:
15.03.2021 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
15.03.2021 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
15.03.2021 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
12.04.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
22.04.2021 Štvrtok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
Zobraziť viac
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie