Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/20/2021

(FO) Dvorský Marián (02.12.1981)

Dolná Lehota 18, 97698 Dolná Lehota

Spisová značka, typ konania:
2OdK/20/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
23.02.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Dvorský Marián, 18, 97698 Dolná Lehota, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie