Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/26/2021

(FO) Adamovičová Edita (10.06.1965)

Námestie SNP 464/72 , 97613 Slovenská Ľupča

Spisová značka, typ konania:
2OdK/26/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
23.02.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
25.01.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Adamovičová Edita, Námestie SNP 464/72 , 97613 Slovenská Ľupča, Slovensko
Lehoty:
10.03.2021 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
09.04.2021 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
19.04.2021 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
26.04.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
10.05.2021 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--