Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/48/2021

(FO) Bodjanská Monika (18.11.1972)

Mesto Spišská Belá , 05901 Spišská Belá

Spisová značka, typ konania:
5OdK/48/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bodjanská Monika, Mesto Spišská Belá , 05901 Spišská Belá, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie