Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/36/2021

(FO) Onderová Gabriela (22.07.1978)

Michalovce , 07101 Michalovce

Spisová značka, typ konania:
30OdK/36/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Stav konania:
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Onderová Gabriela, , 07101 Michalovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie