Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/38/2021

(FO) Balogová Viera (08.11.1970)

Pažitná 1528/10 , 07501 Trebišov

Spisová značka, typ konania:
30OdK/38/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balogová Viera, Pažitná 1528/10 , 07501 Trebišov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie