Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/31/2021

(FO) Buchta Peter (26.12.1977)

Šafárikova 4455, 95501 Topoľčany

Spisová značka, typ konania:
31OdK/31/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Centrum právnej pomoci Nitra, IČO 30798841, Štefánikova trieda 88 , 94903 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie