Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/32/2021

(FO) Csicso Dušan (21.06.1981)

Kamenica nad Hronom 295, 94365 Kamenica nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
27OdK/32/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
od 24.02.2021
Stav konania:
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
09.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Csicso Dušan, 295, 94365 Kamenica nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
09.04.2021 Piatok
koniec základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok
09.05.2021 Nedeľa
koniec lehoty na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie