Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/28/2021

(FO) Chrenko Matúš (22.04.1982)

Benkova 381, 94911 Nitra

Spisová značka, typ konania:
27OdK/28/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
05.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO 36832006, Radlinského 50/1593, 92101 Piešťany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie