Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/33/2021

(FO) Híroš Karol (21.07.1967)

Skačany , 95853 Skačany

Spisová značka, typ konania:
40OdK/33/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
od 26.02.2021
Stav konania:
26.02.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.02.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Híroš Karol, , 95853 Skačany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie