Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/42/2021

(FO) Bobovič Emil (17.09.1968)

Slovinky 24, 05340 Slovinky

Spisová značka, typ konania:
32OdK/42/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
18.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bobovič Emil, 24, 05340 Slovinky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie