Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/36/2021

(FO) Přenosilová Silvia (25.10.1982)

Lutila , 96622 Lutila

Spisová značka, typ konania:
4OdK/36/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
06.03.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
06.03.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Přenosilová Silvia, , 96622 Lutila, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie