Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 4R/1/2021

(PO) Roľnícke družstvo Klenovec, IČO 00201839

ul. 1.mája 566, 98055 Klenovec

Spisová značka, typ konania:
4R/1/2021, Reštrukturalizácia
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
07.04.2021 - Povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
23.02.2021 - Podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie
09.03.2021 - Začaté reštrukturalizačné konanie
07.04.2021 - Povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Roľnícke družstvo Klenovec, IČO 00201839, ul. 1.mája 566, 98055 Klenovec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky
Typ konania podľa územnej platnosti:
--