Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/53/2021

(FO) Turták Miroslav (18.09.1991)

Prešov , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
3OdK/53/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
17.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.09.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Turták Miroslav, , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie