Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/40/2021

(FO) Benková Marcela (17.06.1972)

Ľuda Ondrejova 2339/7 , 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/40/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
12.01.2022 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.03.2021 - Vyhlásený konkurz
12.01.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Benková Marcela, Ľuda Ondrejova 2339/7 , 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie