(PO) ASO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácií, IČO 17082196

Žižkova 4, 04001 Košice

Spisová značka, typ konania:
30K/4/2021, Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
--
Stav konania:
08.04.2021 - Začaté konkurzné konanie
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
26.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
08.04.2021 - Začaté konkurzné konanie
Navrhovatelia:
Správca - Balla Filip, JUDr. Bc., IČO , Kováčska 57 , 04001 Košice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie