Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 7OdK/8/2021

(FO) Kašparová Milena (12.07.1978)

Kempelenova 3403, 01015 Žilina

Spisová značka, typ konania:
7OdK/8/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ing. Katarína Muráriková
Správca:
od 09.03.2021
Stav konania:
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kašparová Milena, Kempelenova 3403, 01015 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--