Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/47/2021

(FO) Adamcová Marta (10.04.1956)

Školská 233/6 , 01701 Považská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
40OdK/47/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
17.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Adamcová Marta, Školská 233/6 , 01701 Považská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie