Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/49/2021

(FO) Drapáčová Martina (06.04.1974)

Lesné 29 , 07101 Lesné

Spisová značka, typ konania:
32OdK/49/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
od 16.03.2021
Stav konania:
16.03.2021 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
25.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.03.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Drapáčová Martina, Lesné 29 , 07101 Lesné, Slovensko
Lehoty:
31.03.2021 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
30.04.2021 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
10.05.2021 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
17.05.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
31.05.2021 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie