Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/44/2021

(FO) Vatalová Anna (20.11.1988)

Pražská 1456, 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
4OdK/44/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Stav konania:
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.06.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 20.03.2021
do 11.06.2021
Navrhovatelia:
Vatalová Anna, Pražská 1456, 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie