Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/46/2021

(FO) Ricková Andrea (03.04.1980)

Mariánske námestie 253/16 , 04425 Medzev

Spisová značka, typ konania:
32OdK/46/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.03.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ricková Andrea, Mariánske námestie 253/16 , 04425 Medzev, Slovensko
Lehoty:
23.03.2021 Utorok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
22.04.2021 Štvrtok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
03.05.2021 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
07.05.2021 Piatok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
24.05.2021 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie