Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/49/2021

(FO) Podoba Róbert (14.06.1970)

Žabokreky nad Nitrou 642, 95852 Žabokreky nad Nitrou

Spisová značka, typ konania:
38OdK/49/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
11.03.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
11.03.2021 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Podoba Róbert, 642, 95852 Žabokreky nad Nitrou, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 16 339,61 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie