Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/34/2021

(FO) Vilhem Roman (17.04.1985)

Obežná 468, 95141 Lužianky

Spisová značka, typ konania:
31OdK/34/2021, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
08.12.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
22.02.2021 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
12.03.2021 - Vyhlásený konkurz
08.12.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Vilhem Roman, Obežná 468, 95141 Lužianky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--